Reform az életért

15 éves az Életreform Népfőiskola

 

 

2005. december 6-án ünnepelte születésének 15. évfordulóját a Heves Megyei Életreform Népfőiskola. Az ünnepi alkalom jól áttekinthető keresztmetszetét adta a népfőiskola közhasznú tevékenységének és széles körű társadalmi kapcsolatrendszerének. Az egri helyőrségi Klub jókora dísztermét megtöltő „közönséget” a tagságon kívül  a kurzusok oktatói, a partner- és támogató szervezetek/intézmények képviselői alkották. A falak mentén elhelyezett asztalokon pedig az egészséges életmód és nem utolsósorban étrend egész arzenálja volt (nem csupán) megszemlélhető.

Anélkül, hogy az (egriektől megszokott) családias hangulatú ünnepség minden kedves mozzanatára kitérnénk, hitünk szerint a magunk részéről – a saját eszközeinkkel – azzal tiszteleghetünk legméltóbbképpen Heves megyei barátaink teljesítménye előtt, ha tényszerűen tárjuk olvasóink elé az Életreform Népfőiskola tizenöt éves történetét. Ebben a legilletékesebbek emlékezéseire támaszkodunk.

Az első tíz évről Tóth Sándorné természetgyógyász részletesebb, az utóbbi ötről dr. Bérczy Judit tömörebb beszámolójára támaszkodunk.

 

 

A kezdetek

 

Az 1980-as években Budapesten dr. Oláh Andor kezdeményezte a reform-táplálkozást, a reforméletmódot, és a keleti természetes gyógymódok megismerése gerjesztette azt a nézetet, hogy az egészséges táplálkozással és életmóddal, valamint a természetes gyógymódokkal sokkal jobb eredményt, és hosszantartó, jobb életminőséget lehet elérni, mint, a gyógyszerközpontú gyógyítással, agyonvegyszerezett élelmiszerrel, a rohanó, fogyasztói lélektelen magatartással.

Előbb is voltak már Magyarországon kezdeményezések az egészséges életvitelre, de dr. Oláh Andor volt az, aki széles hálózatot épített ki, s népszerűsítette a gondolkodás, a szemlélet megváltozását.

Egerben hamar visszhangra talált az új gondolatiság. A Művelődési Központban Kocsis Árpádné Gizi néni vezetésével működött a jógaklub. Dr. Oláh Andornál Budapesten tanult reflexológiát Révész Istvánné Ica, aki ezután a leányával együtt az Egészséges életmód Klubban tanították az ismereteket. Ebben a közösségben fogalmazódott meg az igény, hogy sokan szeretnének még több ismeretet szerezni a természetes életről és gyógymódokról.

A kezemben lévő jegyzőkönyv szerint Egerben 1990. november 17-én alakult meg a Természetgyógyászok Heves Megyei Egyesülete. Az alakuló közgyűlés 101 jelenlévője 101 szavazattal elnöknek megválasztotta Hopka Béla tanár urat. 1990. december 18-án 518-as sorszám alatt már a bírósági bejegyzés is megtörtént.

Az első éveket a sokoldalú lecketanulás jellemezte. Beindultak a 100 órás természetgyógyász-képző tanfolyamok. Tanultunk anatómiát, reflexológiát, gyógynövényismeretet, akupunktúrát, akupresszúrát, REIKI-t, biokertészetet, radiesztéziát, pszichológiát, jógát, hidroterápiát, táplálkozásterápiát, mozgásterápiát. Az ismeretek mélyebb elsajátítására külön tanfolyamok alakultak vizsgázási lehetőséggel. Ilyenek voltak: gyógynövényismeret, kineziológia, agykontroll, radiesztézia, jóga, asztrológia.

Ami Egerben még nem volt elérhető, annak tanulására elmentünk Budapestre, Szolnokra, Miskolcra. Így jó néhányan tanultunk íriszdiagnosztikát, kézfejelemzést, arcdiagnosztikát, részt vettek néhányan csontkovács, lelki segítő és táltos képzésen, elsajátították a különböző keleti masszázs-technikákat és mozgásformákat, pszichotronikát és neurolingvisztikát, és elmentünk tanulni és vizsgázni a REIKI és a jóga magasabb fokozatainak elérésére.

A tanfolyamok után az érdeklődési köröknek megfelelően klubok, csoportok alakultak, így volt: REIKI, Jóga, Elixír, Utifil, Bio-kertészet, Agykontroll, Életmód, Meditációs Klub. Külön figyelmet érdemel, hogy a Deák Ferenc utcai övódában gyermekeket is a reformtáplálkozás és a reforméletmód jegyében nevelték.

Lelkes tanulásunkat segítette, hogy neves előadókat láttunk vendégül. Így előadást tartott, vagy tanfolyamot vezetett nálunk többek között: Bokor Katalin, Vadnai Zsolt, Béky László, Bigelbauer Pál, Aranyi Lászlóné, Ott László, Kövesdi Natália, dr. József Erika, dr. Herczeg László, dr. Estók Bertalan. Ez a felsorolás nem teljes.

Az előadások ás tanfolyamok többsége a Társadalmi Egyesületek Szék­házában, a mai Civil Házban volt. Mind a TESZ székházban, mind a Civil Házban szívesen látott munkatársaknak tekintettek minket, és mindig megkaptuk a megfelelő segítséget.

Olyan nagy volt az érdeklődés a tanulás iránt a kezdeti időkben, hogy a 100 órás tanfolyamra a megalakulás utáni második évben már nem fértünk be a 40 férőhelyes nagyterembe, így aztán csütörtök délutánonként jött az 1. sz. csoport, péntek délután a 2.sz. csoport. Mivel rendszeresen

ott voltunk, sokszor úgy emlegették a TESZ székházát, mint természetgyógyász székházat. Ez nem is volt igazán túlzás, hiszen 1991-től működött a házban a Természetgyógyászati Rendelő, ahol hivatalosan dolgoztunk, és alkalmaztuk a megszerzett ismereteket.

Kérdezhetné valaki, hogy miért van aránylag szép rendben a mai Civil Ház? Mert ahol mi megfordultunk, ott mindig kifestettük a termet. Még legjobban jártunk a nagyteremmel. Ott szakemberekkel festettünk, és addig nem fizettünk terembérletet, míg a költségeket le nem laktuk. De működött a Rendelő a lépcsővel szemben, a mai irodánk ke­lyen, hátul a kis teremben, és vele szemben egy egészen kicsi helyiségben, és mellette az üvegfallal elválasztott mai raktárban is. Ezeket mind sajátkezűleg festettük ki. A festéket és a meszelőt megvettük, a takarítóeszközöket otthonról vittük. Egy-egy vasárnap reggel kipakoltunk, festettünk, meszeltünk. Létránk nem volt, asztalra, székre mászva dolgoztunk. Szerencsére nem jött arra munkavédelmi felügyelő, és baleset sem lett. Utána nagytakarítás, mindent lemosni, padlót felsikálni. Este összepakoltunk, és kész lett egy helyiség, meg mi is...

A legnépszerűbb rendezvényünk volt az évenként megrendezett Természetgyógyász Nap. Minden évben egy napra kibéreltük a Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnáziumot, népszerű nevén a „Lila iskolát”, és az egész iskola egy napra az egészséges életmód és a természetgyógyászat fellegvára lett. Folyamatosan hangzottak el az előadások, egész nap tartottak a bemutatók, az ingyenes szolgáltatások és szolgálatok. Mozgásprogramok voltak bemutatóként is, a közönségnek is. Az aulában az egészséget őrző tárgyak, eszközök árusítása folyt. Bio-élelmiszert ettünk, és meditációs zenét hallgattunk. Egy évben még térítésmentes véradást is tartott a Vöröskereszt.

Természete­sen egy ilyen nagy rendezvényt csak a természetgyógyászok nem- tudtak volna lebonyolítani. Mindig jöttek szép számmal kedves barátaink, a testvérszervezetek is. A közönség pedig egész Heves megyéből, az Északi Régióból, sőt visszajáróként az ország minden részéből jött. A látogatók számában a csúcs egyszer 3010 fő volt. De volt olyan év, hogy alig-alig jött valaki. Nagy hó volt, a rádió és a TV állandóan bemondta, hogy senki ne menjen sehová, mert nem biztonságos a közlekedés. Így akkor egymást tanítottuk, REIKI-ztünk, tornázgattunk.

1992 augusztusában az egyesület irányítását Csontosné Lenkey Mária vette át. A mindenki által szeretett Marika önfeláldozó módon vetette bele magát a pályázatok írásába, hogy az addigra már szűkös anyagi hely­zetünkön lendítsen egyet. Ez aztán hol sikerült, hol nem.

1993-ban munkánk elismeréseként értékelem, hogy meghívtak bennünket az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolára, a természetgyógyászat tantárgyat tanítani fakultatív tárgyként.

1993 fordulópont volt az életünkben, mert ekkor léptünk a Magyar Népfőiskolai Társaság tagjai sorába. A belépést Lenkey Máriának köszönhetjük, aki megismerkedett ezzel a felnőttoktatási rendszerrel. A népfőiskola kibővítette működési területinket és a lehetőségeket. Köszönettel tartozunk azoknak a népfőiskolai vezetőknek, akik segítettek nekünk, és sokat tanulhattunk tőlük. Néhányunkat megemlítem, de nem lesz teljes a névsor: Szolnokról: Nagyné Kiss Mária, Turóczyné Veszteg Rozália, Budapestről: Mihályfi Márta és Sz. Tóth János, Sárospatakról Bordás István, akinek a tankönyvét mai nap is használjuk az új szervezetek segítésénél. Kishantosról Ács Éva és Bolye Ferenc.

 

 

A folytatás

 

1998-ban újabb fordulóponthoz érkeztünk, ami nagyon érzékenyen érintett bennünket. Egy rendeletben a természetgyógyászati tevékenységet egészségügyi végzettséghez kötötték. A rendelet helyes, hiszen a magas színvonalú gyógyítást kívánja elősegíteni, ugyanakkor itt, Egerben és országszerte is sok tanult, képzett természetgyógyásztól vette el a segítő munka lehetőségét. A természetes élet és a több ezer éves gyógymódok művelőinek új munkát kellett keresniük, vagy ha tehették, tanulhattak továbbra is. Nálunk, az egyesületben maradt az ismeretterjesztés.

A nevünket is akkor kellett megváltoztatnunk: 1998. március 13-ától „Életreform Népfőiskolává” váltunk. Sikereinkhez tartozik, hogy ezzel egy időben elnyertük a „Kiemelkedően közhasznú szervezet” címet, ami azt jelenti, hogy szinte az állam helyett végezzük el a feladatokat.

Ebben az új helyzetben is igyekszünk folyamatosan helytállni. Kezdetektől fogva mindig részt vettunk az Eger Város Civil Kerekasztal munkájában a Szociális, Egészségügyi Karitatív Szekcióban. Minden városi és megyei konferencián részt vettünk. Két alkalommal még az Országos Civil Fórumon is voltunk az Országházban. Minden évben bemutatókkal, szűrővizsgálatokkal mutattuk be tevékenységünket Eger ünnepén.

Újabb képzési formákat indítottunk: önismereti tanfolyamot, örömtréninget, problémamegoldó tréninget és vezetőképző tanfolyamokat szerveztünk. Ez utóbbiakban az újonnan megalakuló szervezetek vezetőinek nyújtottunk szervezési, vezetési ismereteket.

A 2000. évi tavaszi közgyűlésen lemondott Lenkey Mária az elnöki tisztségről, és ekkor a közgyűlés dr. Bérczy Judit főorvos asszonyt bízta meg az elnöki teendőkkel.

 

 

Címszavakban az utóbbi öt esztendőről

 

Szervezeti élet 2000–2005.

2001. február 27.   MNT-közgyűlés – népfőiskolánk táji központként működhet.

2002. május 31.   OKÉV regisztráció; számunk: 04-010702

2003. október   intézményi akkreditációs anyagunk benyújtása

2004. március 10.   Akkreditált Felnőttképzési Intézmény lajstromszám: 0737

2004. november   honlapunk: http://eck.hu/nepfoiskola/index.htm

 

Partnerkapcsolatok, területi munkánk 2000–2005

Együttműködések:

2001.  Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskola – Lungo Drom Kerecsend és Barna More Heves Megyei Egyesülete

2001–2003.  16 település iskoláival vette föl a kapcsolatot: Heves, Gyöngyös, Füzesabony, Hatvan, Pétervására, Verpelét, Egerszalók, Sirok, Parád, Recsk, Tarnalelesz, Tarnabod, Kerecsend, Felsőtárkány, Szilvásvárad, Eger

2002.   Heves Megyei ÁNTSZ-szel együttműködési megállapodás

2003.   Tarnamenti kistérség vidékfejlesztési menedzserével kapcsolatfelvétel – Feldebrő

Együttműködés: Ózd Egészség Klub, Mezőkövesd ÁNTSZ-szel

2005.   Együttműködés: Csontritkulás és Reuma Klub Eger

Kapcsolatfelvétel: két kistérségi település önkéntes egészségfejlesztőkkel: Erdőtelek, Szihalom

Együttműködés felvétele egészséges életmód ismeretek fejlesztésében Eger valamennyi középiskolájával

 

Bázisprogramok (200–2005)

1. Életreform kurzusok I.–II. félév (2x15 óra) Civil Ház Eger

2. Életreform Nap – évkezdő program (Eger), mely egyben táji központunk tájékoztató napja is

3. Eger Ünnepe (minden évben szeptember hóban egy hétvége)

 

Egészségmegőrzés a természettudományok tükrében (15 Eger és Eger környéki civil szervezetnél egészségmegőrző program)

2000. Vezetőképző tanfolyam (I. félév 15 óra)

A civil szerveződés gondjai (II. félév)

Az „Ezerarcú népfőiskola” első rendezvénye nov. 16–17-én Egerben

2001.   Egészséges jövő kulcsa – ifjúság Heves megye 2001–2002. (az egészséges táplálkozás terjesztése 10 közép- és 20 általános iskolában)

Gyógyító diéta (5x2 órás előadások november–december)

Életmód-napok: (Eger, nov. 10.) „Harmónia, család Heves megye”

„Étkérdés–létkérdés” (nov. 21. Heves, Eötvös Gimnázium)

Vezetőképző tanfolyam (15 óra, Eger, márc.–ápr.)

2002. Egészségnapok: Tarnabod (márc. 19.), Heves (ápr. 29.), Füzesabony (máj. 24.)

Dohányzásról leszoktató program indult (azóta folyamatos tavasszal és ősszel)

„A művelődés hete – a tanulás ünnepe” országos rendezvényhez csatlakoztunk az „Eger ünnepe” keretei között (Eger, szept. 21–23.)

„A mindennapok minőségéért” – Életmód Napok (nov. 30. Eger, dec. 3. Heves, Eötvös Gimnázium)

2003.   Életreform Nap (Heves, március 1.)

Az Egészség Évtizede Népegészségügyi Programhoz csatlakozás (egészséges életmód, dohányzás-leszoktatás)

(Feldebrő – a Gyermeknap keretei között (május 22.)

Jógával az egészségért (előadás, tanácsadás, okt. 4.)

Az Eötvös Nap keretei között előadás és vetélkedő (okt. 17.)

Egri Cukorbetegek Egyesülete – Egészségnap (szűrés, tanácsadás, nov. 15.)

Vízterápia és homeopátia (Salgótarján, Nyugdíjas Klub)

„A művelődés hete – a tanulás ünnepe”: Harmónia Nap – Tanulni jó (egészségfejlesztő képzések, programbörze, Eger, szeptember 28.)

„Homeopátia a családban” felnőttképzési kurzus (okt.–dec.)

2004.   A Város Napja – Mezőkövesd (jún. 26.); Jógával az egészségért (szept. 25.); Szívbetegek Napja (okt. 6.)

Csodák Kapuja Egészségnap (Salgótarján, okt. 17.)

Eötvös Nap (Heves, okt. 22.)

Egri Cukorbetegek Egyesülete – Egészségnap (előadások, szűrések, tanácsadás, dec. 11.)

Egészséges Életmód kurzus (15 óra, Ózd, Egészség Klub, szept.–dec.)

Indul az Ősz – a civil szervezeti élet bemutatása az Önkéntesek hete országos rendezvénysorozat keretében (okt. 3.)

Nyíregyházi népfőiskolások és partner civil szervezetek képviselőinek fogadása (Eger, nov. 6.)

2005.   Aktív állampolgárság tanfolyam (16 óra, Eger, Civil Ház, jan.–márc.)

Harmónia, egészség a családban – civil együttműködéssel (fórum, tájékoztató nap : civil szervezetek az egészség szolgálatában) – VII. Életreform Nap (febr. 19.)

Természetgyógyász rendezvény (Mezőkövesd, febr. 25.)

Családi egészséghétvége (Eger, április 16–17.)

Eger Ünnepe – ifjúsági fesztivál (szept. 16–17.)

Drogellenes Nap (Eger, szept. 20.)

Jógával az Egészségért (Eger, okt. 8.)

Egészség Nap (Erdőtelek, nov. 12.)

Immunerősítés télen (Amazon Klub, nov. 15.)

Egészség Hét – előadások, szűrés, tanácsadás (Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, nov. 22–24.)

Korszerű Középiskolai Büfé Konferencia (Eger, október 25.

 

 

Kiadványok

 

Mit tegyek… Mit egyek az egészségért? (2003)

Civil szervezetek az egészség szolgálatában (2005)

 

Tóth Sándorné – Dr. Bérczy Judit

 

 

(nevek a képaláírásokhoz: dr. Renn Oszkár, Varga Miklósné, az Egri Jóga Klub vezetője)